Priştine Eğtim Müşavirliği

PERSONEL ALIMI

Temsilciliğimizde çalıştırılmak üzere bir sözleşmeli personel alınacaktır.
PERSONEL ALIMI

DUYURU

Temsilciliğimizde çalıştırılmak üzere bir sözleşmeli personel alınacaktır.

A-Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar:

1-En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
(Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir),

2-Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli
uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek (Türkçeyi ve bulunduğu ülkenin dilini bilmesi tercih sebebidir),

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5-Askerlik durumu itibarıyla;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

8-İlgili ülkede çalışma ve oturum iznine sahip olmak.

 

B-Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1- Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde),

2- Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş,

3- Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

4- a) Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak ( beyan/dil puanı)

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,

5- T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

6- Aile Nüfus Kayıt Örneği,

7- İki adet vesikalık fotoğraf,

8- Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,
9- Pasaport fotokopisi,

10- İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge,

11- Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır),

12- Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

Müracaatlar istenen belgelerle birlikte 13-20 Ocak 2020 tarihleri arasında Temsilciliğimize şahsen yapılacaktır.

Adres Rr. İmzot Nike Prela Nr 1/3 Ulpiane Prishtine, KOSOVA - 00 383 38 55 44 86

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.